Chào buổi trưa

Hành trình mới

Hành trình mới

  1. Trang chủ
  2. Blog
  3. Hành trình mới

Feartured


Không chỉ có Tràng An - Tam Cốc miên mải mùa vàng, chùa Bái Đính linh thiêng, hang Múa đẹp tựa bài thơ... Ninh Bình còn khiến chúng tôi “say lòng” bởi sự bình yên của vùng “vịnh không sóng” Vân Long. Có đi rồi mới biết, “viên ngọc” ấy như một thứ rượu nồng, khiến người ta “ngất ngây, chếnh choáng” và muốn thưởng thức thêm nhiều lần nữa...
30 Tháng 10 2019 - Bởi Trị Quản

Một ngày lạc trôi đến Đầm Vân Long

Không chỉ có Tràng An - Tam Cốc miên mải mùa vàng, chùa Bái Đính linh thiêng, hang Múa đẹp tựa bài thơ... Ninh Bình còn khiến chúng tôi “say lòng” bởi sự bình yên của vùng “vịnh không sóng” Vân Long. Có đi rồi mới biết, “viên ngọc” ấy như một thứ rượu nồng, khiến người ta “ngất ngây, chếnh choáng” và muốn thưởng thức thêm nhiều lần nữa...

30 Tháng 10 2019 - Bởi Trị Quản

Những địa điểm du lịch 2 mình

7 Tháng 08 2019 - Bởi Quản trị TripU

Keep Up With Us


Cookies được sử dụng để nâng cao trải nghiệm của bạn. Bằng cách chọn đồng ý, bạn chấp thuận cho chúng tôi sử dụng cookies. Từ chối Đồng ý