Chào buổi sáng
Nước ngoài
Việt Nam
  • CHỌN THỊ THỰC (VISA)
    Lựa chọn
  • ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN
    Mẫu đơn
  • XÁC NHẬN VÀ THANH TOÁN
    Thanh toán

Lựa chọn loại hình thị thực (visa)

Nước ngoài
Việt Nam
Điểm đến tiếp theo của bạn là đâu?

Lựa chọn điểm đến

Số lượng khách muốn nộp thị thực (visa):

Loại áp dụng

Vui lòng cho TripU biết mong muốn của bạn

Lưu ý: đây là thông tin thêm và không bắt buộc. Tùy thuộc vào yêu cầu của đại sứ quán và tình trạng hộ chiếu của đơn sự. Chuyên viên của TripU sẽ liên hệ trực tiếp bạn để tư vấn thêm.

Loại thị thực (visa) bạn mong muốn thực hiện và tư vấn

Loại thị thực (visa)

Phí dịch vụ

Thời gian xử lý thị thực của bạn:

Đây là thời gian tiêu chuẩn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, thời gian có thể thay đổi theo yêu cầu của LSQ mà không cần thông báo trước

Hãy để TripU cung cấp cho bạn các dịch vụ thêm cho chuyến đi trọn vẹn!
Bạn có thể lựa chọn hoặc để trống phần này
(*) Thông tin bắt buộc
Tóm tắt
(*) Thông tin bắt buộc

Vui lòng điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Nếu một số thông tin nào mà bạn cung cấp bị thiếu, chúng tôi sẽ không thể thực hiện yêu cầu xin thị thực của bạn.

Chúng tôi có quyền từ chối thực hiện yêu cầu xin thị thực của bạn, nếu thông tin của bạn cung cấp không đúng và xác thực.

This notification is required by a new EU cookie law. If you are interested in our privacy policy, go here: Privacy Policy Cancel Allow cookies